Co to je meditace? (A 2 zásadní otázky)

Co to je meditace? (A 2 zásadní otázky)

Tento článek je určen pro všechny, kdo chtějí lépe pochopit meditaci a ujasnit si, zda ji dělají správně.

O meditaci toho bylo mnoho napsáno a ještě více řečeno. Ve světe myšlenek existuje bezpočet interpretací toho, co to meditace je a jak ji provádět.

co-to-je-meditace

Možnosti jsou neomezené

Máme tady celé systémy, které pracují s vizualizací jako buddhistická diamantová cesta; máme tu moderní formy v podobě meditačních nahrávek, které pracují s určitými frekvencemi zvuku (holosync), máme tu dynamické meditace od Osha nebo celou jeho Oranžovou knihu, kde si vybere opravdu každý. A to jsem ještě nezmínil jiné náboženské systémy, jógu, moderní online webitace, atd.

Až se z toho jednomu může zamotat hlava a neví, co si počít. Přemýšlí, co si vybrat, čemu věřit – čemu nevěřit. A může to vést až k tomu, že se člověk začne zaměřovat na tyto různé techniky a úplně opomene podstatu. Ten základní princip, kterým není nic jiného, než být.

To, co je třeba si uvědomit je, že ať už se píše nebo říká cokoliv, rebel přezkoumává vše, co dělá, z úplně nového pohledu. Totiž – z jeho pohledu. 

Základní otázky pro praktikování meditace

A stejně jako u jiných činností, je i u meditace pro rebela důležité si zodpovědět základní otázky:

Zaprvé, zda mi daná věc funguje v mé realitě.

Zadruhé, kým se při tom stávám!

A pak už je jedno, zda využívám nějakou speciální techniku, postup nebo učení od nějakého gurua. Mohu se sám vést,  stejně jako mohu být veden. Mohu využívat speciální techniky nebo celé strategie, nebo si mohu tvořit své.

Je jedno, co to vlastně meditace je. Můžeme říkat, že je to stav bytí v přítomnosti. Dokud jej však nezažijete, jsou to jen slova. Chcete-li pochopit meditaci, meditujte. Meditujte a zkoumejte! Vyberte si jakoukoliv techniku (třeba Milanův meditační seriál). Žádná možnost není špatně ani dobře. Je to jen možnost a je na vás, jak a zda ji zakomponujete do svého života. Stále při tom mějte na paměti 2 otázky napsané výše; jsou důležité!

Moje definice meditace

Definuji si ji pro sebe jako čiré BYTÍ v přítomnosti. Dělám cokoliv, abych BYL a cokoliv, co mě v tom podporuje, prohlubuje ten stav a stávám se při tom celistvou BYTOSTÍ. A pokud mi to funguje a zapadá do toho, kým se chci stát, dělám to často a pravidelně, protože jsem si vědom toho, že činnosti, které dělám často, pravidelně a dlouhodobě, formují to, kdo jsem. Meditace se pak stává součástí mě samotného a mého života, který tvořím skrze to, kým jsem se stal.

Být celistvou bytostí pro mě znamená vnímat svět širokým pohledem, vidět jej z různých úhlů, být si vědom situací, ve kterých se nacházím a toho, jak jsem si je vytvořil. Být si vědom toho, že je tu něco, co mě převyšuje. Nesoudit. Zbytečně nepřemýšlet a nenechat mysl, aby mě ovládala, ale využívat ji jako nástroj, když je potřeba k naplnění mého záměru.

Meditace je pro mě stav vědomí, který se dá trénovat. Je to stav, kdy dokážu plynoucí myšlenky vědomě ovládat a dělat s nimi, co chci a využít je pro svůj prospěch. Jsem nad nimi, vidím je z nadhledu, z vyšší perspektivy. Z perspektivy přítomnosti.

Závěrem

Pro rebela je tedy důležité udělat si vlastní obrázek o tom, co to meditace je. Chápe totiž, že stejně jako všechny zkušenosti v jeho životě, i jeho zkušenost s meditací je ryze individuální a unikátní. Přezkoumává ji skrze 2 základní otázky a používá techniky, které mu fungují a díky kterým se stává tím, kým se stát chce. Ví, že nic nelze brát dogmaticky, a proto si většinou neláme hlavu s tím, zda něco dělá správně podle pravidel jen pro to, že jsou někde napsané. Neznamená to, že by se zbytečně snažil vymýšlet kolo – rád se nechá inspirovat. Veškerou činnost znovu přezkoumává a nalézá vlastní cestu.

O tom, co vám může meditace přinést do praktického života si povíme v některém z dalších článků, kde budou pohledy mnoha lidí, takže se máte na co těšit.

Užívejte dne.

Zakladatel serveru rebelia.cz. Nositel vize a myšlenky pokojného rebelství a jeho aplikace do praktického života. Pracuje jako designer ve svobodné firmě Vitalvibe.cz