O projektu Rebelia

O projektu Rebelia

Na Rebelii ukazujeme lidem, že věci lze dělat a žít jinak. Rebelia je společenství s otevřenou myslí a vědomím, že věci nejsou pevně dané, ale každý si sám vybírá, co a jak bude v životě dělat a jak bude k událostem přistupovat.

rebelia-logo-drevo

Logo rebélie je spojením srdce s namaste – poklona srdci

Ukazujeme příklady lidí, kteří vzali život do svých rukou a vytvořili si vlastní pravidla. Ukazujeme, že každý člověk si může vybrat, zda bude obětí nebo tvůrcem svého života.

Ukazujeme, že každý je zodpovědný za svůj život a postoj k němu. Ať už vědomě nebo nevědomě.

Ukazujeme, že každý si v každém okamžiku volí štěstí nebo utrpení. A kdo si nevybere jedno ani druhé, činí volbu též.

Naše rebelství spočívá v překonávání sama sebe a uvědomování si vlastního potenciálu a způsobu jeho dosažení. Pracujeme na svém uvědomění, abychom mohli podpořit a inspirovat druhé. Rozvíjíme lásku k sobě samým, abychom mohli být láskyplní a soucitní k ostatním. Sníme naše vize, aby se náš svět stával každým dnem jejich přesnější realizací a lepším místem pro náš život i pro život ostatních.

Respektujeme názory a myšlenky druhých. Ukazujeme možnosti, mezi kterými lze volit, ale necháváme svobodné rozhodnutí na každém jednotlivci.

Náš záměr je učit lidi o možnostech, které ve svém životě mají a které si často neuvědomují, a ukázat jim způsoby, jakými mohou transformovat svůj život k lepšímu. Náš cíl je vědomější jednotlivec a tím vědomější společnost, ve které je život jednotlivce smysluplný a naplňující.

Zakladatel serveru rebelia.cz. Nositel vize a myšlenky pokojného rebelství a jeho aplikace do praktického života. Pracuje jako designer ve svobodné firmě Vitalvibe.cz